Christelijk Gemengd Koor Looft den Heer Oldemarkt

De repetities zijn elke woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur (om 19.45 aanvang met koffie, thee).

De repetities worden gehouden in gebouw de Ontmoeting op het Marktplein te Oldemarkt.

U bent van harte welkom om een repetitie mee te maken.

Gedurende de zomer is er een 'rustperiode' van ongeveer 2 maanden.